Du thuyền Hạ Long 1 ngày

  • Tour Khởi hành từ : Cảng Tàu Hạ Long/ Cảng Tuần Châu
  • Thời gian: Tour du thuyền 5 sao Hạ Long 1 ngày
  • Lịch khởi hành: 9h – 17h
  • Lịch trình: Thăm quan tuyến 2 Vịnh Hạ Long
  • Phương tiện: Du thuyền 5 sao 1 ngày
  • Điện Thoại : 0972.979.232